Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 128-2:2023

Техническа документация за продукт. Общи принципи за представяне. Част 2: Основни правила за линии (ISO 128-2:2022)

Technical product documentation (TPD) - General principles of representation - Part 2: Basic conventions for lines (ISO 128-2:2022)
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ЕРГ 2

Европейски стандарт

01.100.01  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя видовете линии, използвани в техническите чертежи (напр. Диаграми, планове или карти), техните обозначения и форми, както и общи правила за чертане на линии. В допълнение, този документ определя общи правила за представяне на показани линии и техните елементи, както и класификация за инструкции при линейните редове в техническите документи. Представени са приложения за конкретна информация относно машиностроителните, строителните и корабостроителните технически чертежи.
За целите на този документ терминът "технически чертеж" се тълкува в най-широкия възможен смисъл, обхващащ целия пакет от документация, посочващ продукта (детайл, сглобка, монтаж).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 128-2:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 128-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 128-2:2022

Въвежда ISO 128-2:2022