Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21363:2022

Нанотехнологии. Измервания на разпределението на частиците по размер и форма чрез трансмисионна електронна микроскопия (ISO 21363:2020)

Nanotechnologies - Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy (ISO 21363:2020)
16.05.2022 г.

Главна информация

60.60     16.05.2022 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.120  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява как да се измерват и анализират изображения с трансмисионна електронна микроскопия, за да се получи разпределение на частиците по размер и форма в наномащаба. Този документ е широко приложим за нано-обекти, както и за частици с размери по-големи от 100 nm. Точността на метода зависи от работата на трансмисионния електронен микроскоп. Тези елементи могат да бъдат оценени съгласно изискванията, описани в този документ

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21363:2022
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21363:2022

Въвежда ISO 21363:2020