Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17685-1:2023

Земни работи. Химични изпитвания. Част 1: Определяне на съдържанието на органични вещества чрез загуба от накаляване

Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition

Главна информация

60.55     23.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-2

Европейски стандарт

13.080.99     93.020  

Обект и област на приложение

В този документ е описан метод за определяне на загубата от накаляване (wLOI) на фина, средна, смесена и едрозърнеста почва, органична почва и антропогенни материали (съгласно EN 16907-2) след накаляване при 550°C във въздушна среда. Загубата на маса от този материал при 550°C обикновено се дължи на летливи смеси, вода (абсорбирана, кристализирана или конструктивна) и газове от разградена органична материя и неорганични вещества като сяра, сулфиди или хидроокиси (например Н2О, CO2, SO2). Методът е изложен в приложение В с цел изчисляване съдържанието на органична материя (COM) от стойността на wLOI за глинени почви.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17685-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17685-1:2023