Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12390-19:2022

Изпитване на втвърден бетон. Част 19: Определяне на електрическо съпротивление

Testing of hardened concrete - Determination of electrical resistivity

Главна информация

60.55     9.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.30  

Обект и област на приложение

В този документ е описан начин за определяне на електрическото съпротивление на бетон във водонаситено състояние: обемен метод (виж 3.1.3), който е сравнителния метод и повърхностен метод (виж 3.1.4). В документа е дадена процедура за калибриране на повърхностния метод чрез сравнителния обемен метод. С двата метода се получават един и същ резултат, при условие че се изпълняват предписанията от този документ (чрез използване на коефициент на формата (Ff) за тяхната равностойност).
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Обемният метод е приложим за излети пробни тела или ядки, докато повърхностният метод е подходящ за използване при излети пробни тела, ядки и на строителните обекти, но не всички тези приложения са обхванати в този документ.
Методът може да се прилага за обхват от обикновени бетони, включени в наличните стандарти. Той не обхваща бетони, съдържащи метални компоненти, или направени с порьозни добавъчни материали.
Използването на съпротивлението за оценяване на потенциала за кородиране на армировката в съществуващи конструкции, не е специфицирано в този документ.
Използването на съпротивлението при ядки, взети от съществуващи конструкции, които изискват предварително кондициониране чрез потопяване във вода, не е обхванато в този документ.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12390-19:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
9.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12390-19:2023