Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15347:2022

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на сортирани пластмасови отпадъци

Plastics - Sorted plastics wastes - Part 1: General Characterisation

Главна информация

40.60     26.05.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

13.030.50     83.080.01  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт осигурява схема за охарактеризиране на пластмасови отпадъци, като акцентира върху свойства, за които доставчикът на отпадъците трябва да информира достъпно купувача, и да определи методите за изпитване, където е приложимо. Схемата осигурява сортиране на информация между “Задължителни Данни”, където декларацията е задължителна, дори и ако тя е “некласифицирана”, и допълнителни “Незадължителни Данни”, които доставчикът може да избере дали да предостави, ако те са ценни за охарактеризиране на отпадъците.

Този стандарт е приложим без да е в противоречие с изискванията на съществуващото законодателство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този стандарт не обхваща охарактеризирането на рециклати от пластмаси.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15347:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15347:2022
40.60 Край на общественото допитване
26.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 15347-1