Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15346:2022

Пластмаси. Рециклирани пластмаси. Охарактеризиране на рециклати от поли(винилхлорид) (РVС)

Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates

Главна информация

40.60     11.08.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

13.030.50     83.080.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва метод за определяне на условията на доставка на поли (винилхлоридни) (PVC) рециклати.
Той посочва най-важните характеристики и свързаните с тях методи за изпитване за оценка на РVC рециклати, предвидени за производство на полуготови/ готови продукти.
Стандартът е предназначен да подкрепя страните, участници при използването на рециклиран РVC, за да се споразумеят относно изисквания за специфични и общи приложения.
Този стандарт не се отнася за характеристиките на пластмасовите отпадъци. Виж EN 15347.
Този стандарт е приложим без да е в противоречие с изискванията на съществуващото законодателство.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15346:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15346:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 15346