Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61557-16:2022

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на защитни мерки. Част 16: Устройства за изпитване на ефективността на защитните мерки на електрически съоръжения и/или медицински електрически устройства (IEC 61557-16:2021)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16: Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical equipment and/or medical electrical equipment

Главна информация

40.60     12.08.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     29.080.01  

Обект и област на приложение

Тази част 16 от серията IEC 61557 определя изискванията, приложими към работните характеристики на устройствата за изпитване и измерване, за да се определи ефективността на защитните мерки за електрически съоръжения и/или медицински електрически устройства , описани в IEC 62353.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61557-16:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61557-16:2022
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61557-16:2022

Въвежда IEC 61557-16 ED2