Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61557-13:2022

Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на защитни мерки. Част 13: Ръчни и ръчно-задвижвани токови клещи и сензори за измерване на токове на утечка в електрически разпределителни системи (IEC 61557-13:2021)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems

Главна информация

40.60     9.09.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     29.080.01     29.240.01  

Обект и област на приложение

Тази част на IEC 61557 определя специални изисквания за изпълнение на ръчни и ръчно-задвижвани токови клещи и сензори за измерване на токове на утечка в електрически разпределителни системи до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение, като се вземе предвид влиянието на високи външни нискочестотни магнитни полета и други влияещи величини

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61557-13:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61557-13:2022
40.60 Край на общественото допитване
9.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61557-13:2022

Въвежда IEC 61557-13 ED2