Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 8044 rev:2021

Корозия на метали и сплави. Речник (ISO/AWI 8044)

Corrosion of metals and alloys - Vocabulary

Главна информация

10.99     28.06.2021 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

01.040.77     77.060  

Обект и област на приложение

Този документ определя термини, свързани с корозията, които се използват широко в съвременната наука и технологии. Освен това някои определения са допълнени с кратки обяснения.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 В документа, всички означения за знаци за електроден потенциал, са в съответствие с правилата на IUPAC . Терминът "метал" включва сплави и други метални материали.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Термините и определенията, свързани с неорганичната повърхностна обработка на металите, са дадени в ISO 2080.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 8044:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 8044 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
28.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 8044 rev

Въвежда ISO/CD 8044