Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-1 rev:2022

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила и сеизмични въздействия

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action

Главна информация

40.10     6.05.2022 г.

40.20    1.09.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.120.25  

Обект и област на приложение

EN 1998-1-1 следва да се прилага за проверка на сгради и строителни съоръжения в сеизмични райони. Той е разделен на седем раздела. Раздели 4 до 7 дават общи правила, отнасящи се до всички видове конструкции, с изключение на специални конструкции.
Раздел 4 съдържа основните изисквания за изпълнение и критерии за съответствие, приложими за сгради и строителни съоръжения в сеизмични райони.
Раздел 5 дава правилата за представяне на сеизмичните въздействия и описание на изчислителните сеизмични ситуации. Някои видове конструкции, разгледани в други части на EN 1998, се нуждаят от допълнителни правила, които са дадени в тези съответни части.
Раздел 6 съдържа общи методи за анализ на конструкциите и проверка при сеизмични въздействия, включително конструкции със сеизмична изолация в основата и конструкции с разпределени дисипативни системи.
Раздел 7 съдържа правила за моделиране и проверка на якости и деформации в крайно гранично състояние. Следните приложения са включени в EN 1998-1-1: Приложения А до D и F са нормативни, E и G са информационни.
- Приложение А: Поддържаща информация за опростено идентифициране на категориите обекти.
- Приложение B: Специфични за мястото еластични спектри на реагиране.
- Приложение C: Критерии за избор и мащабиране на входните премествания.
- Приложение D: Определяне на целевото преместване и спектралното ускорение в гранично състояние чрез използване на нелинеен анализ с историята на времето на еквивалентен SDOF модел.
- Приложение E: Опростен формат за проверка, основан на надеждност.
- Приложение F: Проектиране на закрепвания към бетон в сеизмична проектна ситуация.
- Приложение G: Европейски карти на сеизмичния риск за използване в EN 1998.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1998-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-1 rev:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
6.05.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-1-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход