Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1998-5:2022

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Геотехнически конструкции, фундаменти, подпорни и подземни конструкции

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures

Главна информация

40.20     1.09.2022 г.

40.60    8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.120.25  

Обект и област на приложение

EN 1998-5 следва да се прилага за проектиране и оценяване на геотехнически системи в сеизмични райони. Той дава общи правила, свързани с всички фамилии геотехнически конструкции, за проектиране на фундаменти, подпорни конструкции и подземни конструкции, и трябва да се използва в допълнение към EN 1997–3 за проектиране при сеизмични въздействия.
EN 1998-5 съдържа основните изисквания за експлоатационни характеристики и критерии за съответствие, приложими за геотехнически конструкции и геотехнически системи в сеизмични райони.
EN 1998-5 се позовава на правилата за представяне на сеизмичните въздействия и описанието на сеизмичните ситуации, дефинирани в EN 1998-1-1, и предоставя специфична дефиниция на сеизмичното въздействие, приложима за геотехнически конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1998-5:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-5:2022
40.20 Начало на обществено допитване
1.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1998-5

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход