Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TR 17739:2022

Водорасли и продукти от водорасли. Спецификации за приложения в сектора на химикали и биогорива

Algae and algae products - Specifications for chemicals and biofuels sector applications
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     17.02.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-31

Технически доклад

13.020.55  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този технически доклад описва означения за качество и индикации за водорасли и директно получени продукти от производството на водорасли, необходими за или от производителите на химикали и биогорива, и за промишлеността. Той/ стандартът не се прилага в секторите за храни и фуражи. ЗАБЕЛЕЖКА: Този технически доклад TR не дава инструкции за съществуващото определяне/ разглеждане на техническите изисквания в съществуващото законодателство.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2009/128/EC

Постигане на устойчива употреба на пестициди

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 17739:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 17739:2021