Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16784-2 rev:2021

Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи. Част 2: Оценяване на експлоатационните качества на програмите за обработка на охлаждащата вода с използване на построена опитна скала за изпитване (ISO/AWI 16784-2)

Corrosion of metals and alloys — Corrosion and fouling in industrial cooling water systems — Part 2: Evaluation of the performance of cooling water treatment programmes using a pilot-scale test rig

Главна информация

10.99     21.06.2021 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

Обект и област на приложение

ISO 16784-2 се прилага за корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи.
ISO 16784-2 описва метод за предварителна оценка на експлоатационните характеристики на програмите за обработка на отворени рециркулиращи системи за охлаждаща вода. Той се основава предимно на лабораторни изпитвания, но съоръжението за изпитване на топлообменника може да се използва и за оценка на място. ISO 16784-2 не включва топлообменници с охлаждаща вода от страната на обвивката (т.е. външни за тръбите).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16784-2:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16784-2 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
21.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16784-2 rev

Въвежда ISO/CD 16784-2