Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16784-1 rev:2021

Корозия на метали и сплави. Корозия и замърсяване в промишлени водноохладителни системи. Част 1: Указания за провеждане на оценяване по опитна скала на корозия и контрол на замърсяванията в открити рециркулационни водноохладителни системи (ISO/AWI 16784-1)

Corrosion of metals and alloys — Corrosion and fouling in industrial cooling water systems — Part 1: Guidelines for conducting pilot-scale evaluation of corrosion and fouling control additives for open recirculating cooling water systems

Главна информация

10.99     21.06.2021 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

Обект и област на приложение

ISO 16784-1 се прилага за корозия и замърсяване в промишлени охладителни системи. ISO 16784-1 покрива критериите, които трябва да бъдат определени и приложени в пилотна програма за изпитване, за да се изберат програми за пречистване на водата за използване в специфични рециркулиращи системи за охлаждаща вода. ISO 16784-1 обхваща само отворени рециркулиращи системи за охлаждаща вода. Затворените охладителни системи и системите за охлаждане с еднократно охлаждане са специално изключени. Критериите за изпитване, установени в ISO 16784-1, не са предназначени да регулират вида на стенд и пилотни мащабни изпитвания, които обикновено се извършват от компаниите за пречистване на водата като част от техните собствени програми за разработване на продукти. Въпреки това дружествата за пречистване на вода могат да избират да използват критериите в ISO 16784-1 като насоки при разработването на свои собствени процедури за изпитване за разработване на продукти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16784-1:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16784-1 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
21.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16784-1 rev

Въвежда ISO/CD 16784-1