Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16701 rev:2021

Корозия на метали и сплави. Корозия в изкуствена атмосфера. Изпитване на ускорена корозия, включваща излагане, при контролирани условия, на цикли от влага и импулсно впръскване на солен разтвор (ISO/CD 16701)

Corrosion of metals and alloys — Corrosion in artificial atmosphere — Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution

Главна информация

10.99     21.06.2021 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

Обект и област на приложение

ISO 16701 специфицира метода на изпитване, реагентите и процедурата, която трябва да бъде използвана при изпитване за ускорена атмосферна корозия, представляващо 6-часово излагане в леко подкислен разтвор на 1% NaCl, два пъти седмично, последвано от цикли в условията на контролирана влажност между 95% RH и 50% RH при постоянна температура 35°C. Не се определят размерите на образците за изпитване, периодът на излагане, който ще се използва за определен продукт, или тълкуването на резултатите. Тези въпроси са описани в съответните продуктови спецификации. Ускореното лабораторно изпитване за корозия се прилага за метали и техните сплави, метални покрития (анодни или катодни), покрития, нанесени чрез химическа обработка и органични покрития върху метални материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16701:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16701 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
21.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16701 rev

Въвежда ISO/CD 16701