Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 16701:2023

Корозия на метали и сплави. Корозия в изкуствена атмосфера. Изпитване на ускорена корозия, включваща излагане, при контролирани условия, на цикли от влага и импулсно впръскване на солен разтвор (ISO/DIS 16701:2023)

Corrosion of metals and alloys - Corrosion in artificial atmosphere - Accelerated corrosion test involving exposure under controlled conditions of humidity cycling and intermittent spraying of a salt solution (ISO/DIS 16701:2023)

Главна информация

40.60     13.11.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

ISO 16701 специфицира метода на изпитване, реагентите и процедурата, която трябва да бъде използвана при изпитване за ускорена атмосферна корозия, представляващи излагане за 6 часа в слабо кисел разтвор на 1% NaCl два пъти седмично, последвано от състояние на контролиран цикъл на влажността между 95% RH и 50% RH при постоянна температура от 35°C. Не се определят размерите на образците за изпитване, периодът на излагане, използван за определен продукт, или представянето на резултатите. Тези въпроси са описани в съответните продуктови спецификации.
Лабораторното изпитване за ускорена корозия се прилага за метали и техните сплави, метални покрития (анодни или катодни), покрития, нанесени чрез химично преобразуване и органични покрития върху метални материали.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16701:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 16701:2023
40.60 Край на общественото допитване
13.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 16701

Въвежда ISO/DIS 16701