Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10062:2023

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия при много ниски концентрации на замърсяващ(и) газ(ове) (ISO 10062:2022)

Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) (ISO 10062:2022)
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за изпитване, предназначени за определяне влиянието на един или повече потоци от замърсяващи газове, с обемно съдържание, по-малко или равно на 10-6, върху проби за изпитване и/или изделия от метали и сплави със или без защита от корозия при определени условия на температура и относителна влажност.
Този документ е приложим за:
a) метали и техните сплави,
b) метални покрития (анодни и катодни),
c) метали с конверсионни покрития,
d) метали с анодни оксидни покрития и
e) метали с органични покрития.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10062:2008

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10062:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10062:2022

Въвежда ISO 10062:2022