Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15218:2023

Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори за охлаждане на помещения. Термини, определения, условия за изпитване, методи за изпитване и изисквания

Air conditioners and liquid chilling packages with evaporatively cooled condenser and with electrically driven compressors for space cooling - Terms, definitions, test conditions, test methods and requirements

Главна информация

60.55     7.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

27.200     91.140.30  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя термините, определенията, условията на изпитване, методите за изпитване и изискванията за оценка на характеристиките на въздушни климатизатори с електрически задвижвани компресори и с изпарителни охлаждащи кондензатори, когато се използват за охлаждане на помещения. Изпарителните охлаждащи кондензатори се охлаждат от въздуха и от изпарението на външна допълнителна вода. Тази външна допълнителна вода се подава от специфичен циркулационен воден кръг или от резервоар за вода.
Този документ не се прилага за климатизатори въздух-въздух и въздух-вода с охлаждащ въздушен кондензатор и от изпарението на кондензата върху техния изпарител.
Този документ се прилага за агрегати, оборудвани с резервоар за вода или с постоянен воден циркулационен кръг, който може да работи и без подаване на вода. Въпреки това стандартът се отнася само за изпитване на тези агрегати без подаване на вода.
Този документ се прилага за фабрично произведени агрегати, които могат да бъдат с въздуховоди.
Този документ се прилага за фабрично произведени агрегати или с фиксирана или с променлива мощност чрез всякакви средства.
Този документ обхваща сглобени агрегати, сплит и мулти сплит системи .
Що се отнася до агрегати, съставени от няколко части, този европейски стандарт се прилага само за тези, които са проектирани и доставяни като изцяло комплектован агрегат.
Изпарителните охлаждащи кондензаторни агрегати, които могат също да работят в режим на отопление трябва да имат характеристика и определен обхват в този режим в съответствие с EN 14511.
Инсталации, използвани за промишлени процеси за охлаждане, не са в обхвата на този европейски стандарт.
Този документ определя условията, за които данните за характеристиката трябва да бъдат обявени за привеждане в съответствие с Регламента за екодизайн 206/2012 и Регламента 626/2011 за енергийното етикетиране на климатизатори с изпарителни охлаждащи кондензатори в режим на охлаждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички означения, дадени в този текст, могат да бъдат използвани независимо от езика.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

206/2012

Прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане

626/2011

Прилагане на Директива 2010/30/ЕС по отношение на енергийното етикетиране на климатизатори

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15218:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15218:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
7.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15218:2022