Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 29464:2021

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология

Cleaning of air and other gases - Terminology

Главна информация

10.99     16.06.2021 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

91.140.30     01.040.91  

Обект и област на приложение

ISO 29464: 2017 установява терминология за индустрията за филтриране на въздух и включва само термини и определения.
ISO 29464: 2017 е приложим за въздушни филтри за твърди частици и за газова фаза и въздушни пречистватели, използвани за обща вентилация на обитавани затворени помещения. Той е приложим и за филтри за входящ въздух за статични или морски ротационни машини и UV-C бактерицидни устройства.
Той не е приложим за филтри за купета на пътни превозни средства или филтри за входящ въздух за мобилни двигатели с вътрешно горене, за които съществуват отделни устройства. Прахоуловителите за целите на контрола на замърсяването на въздуха също са изключени.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 29464:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 29464:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
16.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 29464 rev

Въвежда ISO/CD 29464