Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС

Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС
6.10.2016 г.

Главна информация

60.60     6.10.2016 г.

BDS

Ръководство

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тематичен сборник, засягащ следните теми: Европейски съюз и единен пазар, европейско и национално техническо законодателство, техническа стандартизация, типове стандартизирани системи за управление, оценяване на съответствието на продукти, системи и на персонал, акредитация и нотификация на органи за оценяване на съответствието, модулен подход за оценяване на съответствието и свободно движение, отговорност за продукта и надзор на пазара.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Техническа конкурентноспособност на промишлените продукти в ЕС
60.60 Публикуван стандарт
6.10.2016 г.