Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1009-4:2020/A1:2021

Машини за механично обработване на минерали и други подобни твърди материали. Безопасност. Част 4: Специфични изисквания за сортировъчни машини

Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery

Главна информация

20.60     10.12.2021 г.

30.99    28.01.2022 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ, който ще бъде използван заедно с EN 1009-1: 2020, определя изискванията за безопасност и тяхната проверка при проектирането и изграждането на сортировъчни машини за механична обработка в кариерата, рециклирането и преработката на минерални и странични продукти, както е определено в 3.1. В допълнение, той определя вида информация за безопасни работни практики (включително остатъчни рискове), която трябва да бъде предоставена от производителя. Когато изискванията на този документ се различават от тези, посочени в EN 1009-1: 2020, изискванията на този документ имат предимство пред изискванията на EN 1009-1: 2020 за машини, които са проектирани и изработени в съответствие с разпоредбите на този документ.
"Виж повече на наглийски език".

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1009-4:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1009-4:2020/A1:2021
20.60 Край на периода за коментари
10.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1009-4:2020/prA1