Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16602-70-40:2022

Осигуряване на продукти за космическа техника. Изисквания за осигуряване на процеса и качеството за спояване на метали за бордово оборудване

Space product assurance - Processing and quality assurance requirements for hard brazing of metallic materials for flight hardware

Главна информация

60.55     28.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

25.160.10     49.140     25.160.50  

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за обработка и осигуряване на качеството на процеси за спояване за приложение в космическата техника. Спояването се разбира като свързване и запечатване на материали чрез втвърдяване на течен добавъчен метал.
Терминът спояване в този стандарт се използва като еквивалент на запояване, в случаите, когато допълнителните материали имат температури на топене под 450 °C.
Спояването и запояването са свързани процеси със заваряването и този стандарт допълва стандарта за заваряване ECSS-Q-ST-70-39.
Този стандарт не обхваща изискванията за:
• Процеси на свързване чрез залепване (ECSS-Q-ST-70-16),
• Запояване за целите на електронния монтаж (ECSS-Q-ST-70-61),
• Запояване, използвано в хибридното производство (ESCC 2566000).
Стандартът обхваща, но не се ограничава до следните процеси на спояване:
• Спояване с горелка,
• Спояване в пещ,
• Спояване с потапяне и спояване в солена баня,
• Индукционно спояване.
Този стандарт не уточнява подробно фазата на определяне на спояването и фазата на предварителна проверка на спояването, включително извеждането на проектните допустими стойности.
Този стандарт може да бъде пригоден за специфичните характеристики и ограничения на космически проект в съответствие с ECSS-S-ST-00.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16602-70-40:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
28.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 16602-70-40:2023