Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16602-60:2022

Осигуряване на продукти за космическа техника. Електрически, електронни и електромеханични (EEE) съставни части

Space product assurance - Electrical, electronic and electromechanical (EEE) components

Главна информация

50.20     3.11.2022 г.

50.60    15.12.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-15

Европейски стандарт

49.140  

Обект и област на приложение

The Scope of the Standard remains unchanged.

This standard defines the requirements for selection, control, procurement and usage of EEE components for space projects.
This standard differentiates between three classes of components through three different sets of standardization requirements (clauses) to be met.
The three classes provide for three levels of trade-off between assurance and risk. The highest assurance and lowest risk is provided by class 1 and the lowest assurance and highest risk by class 3. Procurement costs are typically highest for class 1 and lowest for class 3. Mitigation and other engineering measures may decrease the total cost of ownership differences between the three classes. The project objectives, definition and constraints determine which class or classes of components are appropriate to be utilised within the system and subsystems.
a. Class 1 components are described in Clause 4.
b. Class 2 components are described in Clause 5
c. Class 3 components are described in Clause 6.
The requirements of this document apply to all parties involved at all levels in the integration of EEE components into space segment hardware and launchers.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16602-60:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16602-60:2022
50.20 Начало на официално гласуване
3.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 16602-60

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход