Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50570:2013/A2:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Специфични изисквания за електрически барабанни сушилни с търговско предназначение

Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric tumble dryers

Главна информация

50.60     12.05.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.060  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрическите барабанни сушилни, предназначени да бъдат използвани от обучени потребители в хотели, болници, фабрики, лека промишленост и ферми. Той също така обхваща сушилни за сушене, които са декларирани за търговска употреба на обществени места и се експлоатират от неспециалисти, напр. в перални, обществени перални помещения. Обявеното напрежение не трябва да бъде повече от 250 V за еднофазна и 480 V за други.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50570:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50570:2013/A2:2023
50.60 Край на гласуването
12.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50570:2013/FprA2