Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 15706-2:2023

Информация и документация. Международен стандартен номер на аудио-визуални документи (ISAN). Част 2: Идентификатор на версия (ISO 15706-2:2023)

Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 2: Version identifier
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     16.03.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Toзи документ установява доброволна система за идентифициране на версиите на аудиовизуални произведения и друго съдържание, получено от или тясно свързано с аудиовизуално произведение (виж приложение А). Тя се основава на системата за международен стандартен номер на аудиовизуални документи (ISAN), определена в ISO 15706-1. ISAN, комбиниран със сегмента на версията, посочен в клауза 4, представлява идентификатор на версия на ISAN, наричан по-долу V-ISAN. V-ISAN е регистриран, глобално уникален идентификатор за версиите на аудиовизуално произведение и свързаното с него съдържание.
V-ISAN идентифицира конкретна версия или друго съдържание, свързано с аудиовизуално произведение, през целия му живот. Предназначен е за използване навсякъде, където е желателно да се извърши точна и уникална идентификация на конкретна версия или друго съдържание, свързано с аудиовизуално произведение, като например в системите за аудиовизуално производство и разпространение, приложенията за излъчване, цифровите платформи и електронните програмни справочници.
V-ISAN идентифицира конкретна версия или друго съдържание, свързано с аудиовизуално произведение, като уникална комбинация от съставните му елементи (например художествено съдържание, езици, монтаж и технически формат) през целия му живот и независимо от физическата форма, в която се разпространява тази версия или свързаното с нея съдържание.
Присвояването на V-ISAN на версия или друго съдържание, свързано с аудиовизуално произведение, не представлява доказателство за притежание на права нито върху тази версия или свързано съдържание, нито върху самото аудиовизуално произведение.
Този документ определя основните системи и процедури за подпомагане на издаването и администрирането на V-ISAN.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 15706-2:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 15706-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 15706-2:2023