Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISО 15706-1:2023

Информация и документация. Международен стандартен номер на аудиовизуални документи (ISAN). Част 1: Аудиовизуален работен идентификатор (ISO 15706-1:2023)

Information and documentation — International Standard Audiovisual Number (ISAN) — Part 1: Audiovisual work identifier
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява и определя доброволна стандартна система за номериране за уникална и международна идентификация на аудиовизуални произведения (както е определено в 3.1).
Международният стандартен номер за аудиовизуални документи (ISAN) идентифицира аудиовизуалното произведение през целия му живот и е предназначен за използване навсякъде, където е желателно точно и уникално идентифициране на аудиовизуално произведение. Като идентификатор той може да се използва за различни цели, като например за подпомагане на разпределянето на авторските възнаграждения между носителите на права, за проследяване на използването на аудиовизуални произведения, за извличане на информация и за целите на борбата с пиратството, като например за проверка на регистрациите на права. ISAN може също така да осигури основа за допълнителни системи за идентификация, когато се изисква информация за версия или продукт (напр. за приложения като автоматизация на излъчването и автоматизирани системи за съхранение и извличане).
ISAN се прилага към самото аудиовизуално произведение. Той не е свързан с физическия носител на такова аудиовизуално произведение или с идентификацията на този носител. В приложение А са посочени примери за аудиовизуални произведения, за които може да бъде издаден ISAN, и примери за произведения, за които не се издава ISAN.
Издаването на ISAN по никакъв начин не е свързано с процеса на регистрация на авторското право, нито пък издаването на ISAN представлява доказателство за притежаването на права върху аудиовизуално произведение.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 15706-1:2016

ОТМЕНЕН
БДС ISO 15706-1:2002/Amd. 1:2016

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISО 15706-1:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 15706-1:2023