Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 11620:2023

Информация и документация. Индикатори за резултатност в библиотеките (ISO/DIS 11620:2022)

Information and documentation — Library performance indicators

Главна информация

50.00     3.03.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

Обект и област на приложение

Този международен стандарт е приложим за всички видове библиотеки във всички страни. Въпреки това не всички показатели за ефективност са приложими за всички библиотеки. Ограниченията на приложимостта на отделните показатели за ефективност са изброени в клаузата за обхвата на описанието на всеки показател (вж. приложение А).
Показателите за ефективност могат да се използват за сравнение във времето в рамките на една и съща библиотека. Могат да се правят и сравнения между библиотеки, но само с повишено внимание. При сравненията между библиотеките ще трябва да се вземат предвид всички разлики в състава на библиотеките и в техните характеристики, като добре се разбират използваните показатели, ограниченията при сравненията и внимателно се интерпретират данните.
Съществуват и други ограничения на показателите за ефективност в този международен стандарт, които зависят от местни фактори, като например общността, която библиотеката обслужва, мандатите за услуги и технологичната и финансовата инфраструктура. Резултатите от използването на показателите за ефективност в този международен стандарт трябва да се тълкуват с оглед на тези фактори.
Показателите за ефективност не са посочени за всички услуги, дейности и видове използване на библиотеката, било защото такива показатели не са били предложени и тествани по време на формулирането на този международен стандарт, било защото не са отговаряли на посочените критерии (виж 5.2).
Включените в настоящия международен стандарт показатели за ефективност не отразяват всички възможни мерки или техники за оценка. Настоящият международен стандарт предлага приети, изпитани и публично достъпни (т.е. непатентовани) методологии и подходи за измерване на редица показатели за ефективност на библиотечните услуги.
Целта на настоящия международен стандарт не е да изключи използването на показатели за ефективност, които не са посочени в него.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 11620:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 11620:2023
50.00 Проект, регистриран за официално гласуване
3.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/PRF 11620