Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10447:2023

Електросъпротивително заваряване. Изпитване на заварени съединения. Изпитване на отслояване и отделяне чрез длето на електросъпротивително заварени точкови и релефни шевове (ISO 10447:2022)

Resistance welding - Testing of welds - Peel and chisel testing of resistance spot and projection welds (ISO 10447:2022)
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ уточнява процедурите и препоръчителните инструменти, които да се използват за изпитване на отслояване и отделяне чрез длето на точкови съпротивителни и релефни заваръчни шевове. Този документ се прилага за заварени съединения, направени от два или повече листа с дебелина от 0,5 mm до 3,0 mm.
Целта на тези изпитвания е да се определи
— размер на заваръчния шев и вид на счупването, когато заваръчни шевове са подложени на изпитване с разрушаване, и
— проверка на качеството на заваръчните шевове, ако изпитването е без разрушаване.
ЗАБЕЛЕЖКА Предпочитаният метод за изпитване на отслояване на заварени съединения (механизирано изпитване на отслояване) се разглежда в ISO 14270.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 10447:2015

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10447:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10447:2022

Въвежда ISO 10447:2022