Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 11798:2023

Информация и документация. Устойчивост на стареене и дълготрайност на записване, отпечатване и копиране върху хартия. Изисквания и методи за изпитване (ISO 11798:2023)

Information and documentation — Permanence and durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test methods
17.07.2023 г.

Главна информация

60.60     17.07.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията и методите за изпитване за оценка на устойчивостта и трайността на писане, печатане и копиране върху хартия, съхранявана в библиотеки, архиви и други защитени среда за дълги периоди от време, при които трябва да се запази информационното съдържание на изображенията, но не непременно пълното художествено качество.
Той е приложим е за:
- изображения върху бяла перманентна хартия в съответствие с ISO 9706 или ISO 11108;
- записи, получени от химикалки, подложки за печати, копирни машини и принтери (които могат да създават едноцветни и/или многоцветни изображения)
Не е приложим за:
- документи, съхранявани при вредни условия, като например висока влажност, която насърчава микробиологични атаки, прекомерна топлина, радиация (напр. светлина), високи нива на замърсители или влияние на вода.
Тъй като документите се съхраняват в незащитена среда, преди да бъдат прехвърлени в защитена среда, устойчивостта на вода и светлина обаче е от значение;
- правна документация, например банкови документи, при които автентичността е от първостепенно значение;
- документи, при които съдържанието на информацията се влияе от малки промени в цвета;
- документи в обхвата на ISO/TC 42, Фотография.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 11798:2007

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 11798:2023
60.60 Публикуван стандарт
17.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 11798:2023