Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12595:2022

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кинематичен вискозитет

Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity

Главна информация

45.99     16.12.2022 г.

50.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определянето на кинематичния вискозитет на битумни свързващи вещества при 60 °C и 135 °C, в обхват от 6 mm²/s до 300 000 mm²/s. Други температури са възможни, ако калибрационните константи са известни. Битумните емулсии на са в областта на действие на този метод.
Резултатите от този метод могат да се използват за изчисляване на динамичния вискозитет, когато плътността на изпитвания материал е известна или може да се определи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, дейности и оборудване. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете, до които води изпълнението на този метод за изпитване и да приложи достатъчни мерки за контрол за защита на отделните оператори (и околната среда). Това включва подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и определяне приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12595:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12595:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
16.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12595