Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10305-3:2022

Прецизни стоманени тръби. Технически условия на доставка. Част 5: Заварени студенокалибрирани тръби

Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions - Part 3: Welded cold sized tubes

Главна информация

40.60     9.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.75  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за доставка на заварени студенокалибрирани тръби с кръгло напречно сечение със специфициран външен диаметър D ≤ 193,7 mm и с квадратно и правоъгълно напречно сечение за прецизни приложения. Този документ може да се прилага и към заварени студенокалибрирани тръби с други форми на напречното сечение. Тръбите съгласно този документ се характеризират с точно определени допустими отклонения от размерите и специфицирана максимална грапавост на повърхността. Типичните области на приложение са в автомобилната, мебелната и общата инженерна индустрия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10305-3:2016

Отменя и заменя
БДС EN 10305-5:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10305-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
9.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10305-3