Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16687:2023

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Terminology

Главна информация

50.20     27.04.2023 г.

50.60    8.06.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Европейски стандарт

01.040.91     91.100.01  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт дефинира термини, използвани в областта на оценяването на отделяне и съдържание на опасни вещества от/в строителни продукти. Термините са класифицирани в следните основни подразделения:
- термини, отнасящи се за продукти и вещества (общи, почви, подземни води и повърхностни води, въздух в помещения);
- термини, отнасящи се за вземане и подготовка на проби;
- термини, отнасящи се за процедури за изпитване и резултати от изпитване (общи, почви, подземни води и повърхностни води, въздух в помещения, радиация).
Осигурен е азбучен списък на термините.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 16687:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16687:2023
50.20 Начало на официално гласуване
27.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 16687

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход