Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16729-5:2023

Железопътна техника. Инфраструктура. Изпитване без разрушаване на релсите в релсовия път. Част 5: Изпитване без разрушаване на заварени съединения в релсовия път

Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 5: Non-destructive testing on welds in track

Главна информация

50.60     12.01.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

25.160.40     93.100  

Обект и област на приложение

Този документ определя процедурите за визуално изпитване и ултразвуково изпитване на заварени съединения в релсови профили в релсовия път, отговарящи на изискванията на EN 13674-1.
Този документ определя принципите за процедурите за изпитване на заварени съединения. Този документ дефинира процедурата за съвместни заварени съединения и ремонтни заварки. Този документ не определя броя на заваръчните шевове, които трябва да бъдат изпитвани.
Този документ не се отнася до одобрението на процедурата за заваряване.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16729-5:2023
50.60 Край на гласуването
12.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 16729-5