Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 19102:2023

Проектиране на опънати мембранни конструкции

Design of tensioned membrane structures

Главна информация

60.55     24.08.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

91.080.99  

Обект и област на приложение

(1) Тази техническа спецификация се прилага за проектиране, анализ и изпълнение на сгради и строителни съоръжения, изработени от конструктивни мембрани. Тя предоставя насоки за проектиране на мембранни конструкции, механично или пневматично опънати до определено ниво на предварително напрягане.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Мембранните материали включват конструктивни тъкани, конструктивни тъкани с покритие и фолиа.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Елементите на конструкции от опънати повърхности, необхванати от тази техническа спецификация (изработени от стомана, алуминий, дърво или други конструктивни материали), ще бъдат проектирани в съответствие със съответните части на Еврокодовете.
(2) Тази техническа спецификация се отнася само до изискванията за устойчивост, експлоатационна годност и дълготрайност на опънати мембранни конструкции, както е дадено в EN 1990.
ЗАБЕЛЕЖКА: Критериите за безопасност следват EN 1990 и ще разгледат специфични гранични състояния за опънати мембранни конструкции.
(3) Проектирането и проверката в настоящата техническа спецификация се основават на проектиране по гранични състояния във връзка с метода на частните коефициенти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специално внимание се отделя на действието на предварителното напрягане, снега и вятъра върху мембранните конструкции и комбинирания ефект на вятъра и дъжда или снега.
(4) Тази техническа спецификация обхваща методологии за анализ, подходящи за опънати мембранни конструкции, от аналитични до пълни цифрови симулационни методи.
(5) Тази техническа спецификация разглежда връзките между мембранните материали и връзките между мембранните материали и други елементи.
(6) Тази техническа спецификация е приложима и за хибридни мембранни конструкции, комбиниращи различни видове поведение на натоварване (опън, натиск, огъване, надуване ...), по такъв начин, че конструктивната мембрана споделя носимоспособност с други конструктивни елементи, изработени от различни материали.
ЗАБЕЛЕЖКА: Терминът „хибридна конструкция“ се отнася до това комбинирано конструктивно поведение или използване на материали.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 19102:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
24.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 19102:2023