Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1992-1-2:2021

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

Главна информация

40.20     2.09.2021 г.

40.60    9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

Обект и област на приложение

1.1 Обхват на prEN1992 1 2.
(1) Този документ се отнася за проектиране на бетонови конструкции за извънредната ситуация на въздействие от пожар и трябва да се използва съвместно с EN 1992-1-1 и EN 1991-1-2. Този документ идентифицира разликите от, или добавките към, проектирането при нормална температура.
(2) Този документ се прилага за бетонни конструкции, за които се изисква да изпълняват носещи функции, преградни функции, или и двете.
(3) Този документ дава принципите и приложимите правила за проектиране на конструкции, за които се изисква да изпълняват гореспоменатите функции и нивата на експлоатационните показатели.
(4) Този документ се прилага за конструкции или за части от конструкции, които са в обхвата на EN 1992-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(5) Методите, дадени в този документ, са приложими за обикновен бетон с клас по якост до С 100/115 и за бетон с леки добавъчни материали с клас по якост до LC 50/60. В допълнение към общите предпоставки в prEN 1990, се прилагат и следните предпоставки: - изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби; - която и да е противопожарна мярка, взета предвид при проектирането, ще бъде адекватно подкрепена.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1992-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-2:2021
40.20 Начало на обществено допитване
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1992-1-2

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход