Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1992-1-2:2023

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-2: Structural fire design

Главна информация

60.55     23.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

Обект и област на приложение

1.1 Обхват на prEN 1992-1-2.
(1) Този документ се отнася за проектиране на бетонни конструкции за извънредна ситуация на въздействие от пожар и трябва да се използва съвместно с EN 1992-1-1 и EN 1991-1-2. Този документ дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура
(2) Този документ се прилага за бетонни конструкции, за които се изисква да изпълняват носещи функции, преградни функции, или и двете.
(3) Този документ дава принципите и приложимите правила за проектиране на конструкции за специфицирани изисквания по отношение на гореспоменатите функции и ниво на експлоатационните показатели.
(4) Този документ се прилага за конструкции или за части от конструкции, които са в обхвата на EN 1992-1-1 и са проектирани в съответствие с него.
(5) Методите, дадени в този документ, са приложими за обикновен бетон с клас по якост до С 100/115 и за бетон с леки добавъчни материали с клас по якост до LC 50/60.
1.2 Предпоставки
(1) В допълнение към общите предпоставки в prEN 1990, се прилагат и следните предпоставки:
- изборът на съответния сценарий за противопожарното проектиране е направен от подходящо квалифициран и опитен персонал, или е даден в съответните национални разпоредби;
- която и да е противопожарна мярка, взета предвид при проектирането, ще бъде поддържана подходящо.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-1-2:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-2:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1992-1-2:2023