Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1992-1-1:2023

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings, bridges and civil engineering structures

Главна информация

60.55     23.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

Обект и област на приложение

Този стандарт дава общата основа за проектиране на конструкции от обикновен, армиран и предварително напрегнат бетон, направени със скални материали с нормално тегло, леки и тежки скални материали, заедно със специфични правила за сгради, мостове и строителни съоръжения, включително временни конструкции, при температурни условия между –40 °C и +100 °C. Той е в съответствие с принципите и изискванията за носимоспособност, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции, основата на тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 "Основи на конструктивното и геотехническото проектиране".
EN 1992 се занимава само с изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции. Други изисквания, например по отношение на топло или звукоизолация, не се разглеждат.
Тази част 1-1 не обхваща:
- устойчивост на огън (виж EN 1992-1-2),
- закрепвания в бетон (виж EN 1992-4),
- сеизмично проектиране (виж EN 1998),
- конкретни аспекти на специални видове строителни съоръжения (като язовири, съдове под налягане),
- проектиране с поцинкована армировъчна стомана,
- конструкции, изработени от безпясъчен бетон, газобетон или клетъчен бетон, елементи от лек бетон с отворена структура,
- конструкции, съдържащи елементи от конструктивна стомана (виж EN 1994 за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции),
- конструктивни части, направени от бетон с D по-малък от 8 mm, освен ако в кода е посочено друго.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1992-1-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
23.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1992-1-1:2023