Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1992-1-1:2021

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules - Rules for buildings, bridges and civil engineering structures

Главна информация

40.60     9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

Обект и област на приложение

Този стандарт дава общата основа за проектиране на конструкции от обикновен, армиран и предварително напрегнат бетон, направени със скални материали с нормално тегло, леки и тежки скални материали, заедно със специфични правила за сгради, мостове и строителни съоръжения, включително временни конструкции, при температурни условия най-общо между –40 ° C и +100 ° C. Той е в съответствие с принципите и изискванията за носимоспособност, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции, основата на тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 "Основи на конструктивното и геотехническото проектиране".
EN 1992 се занимава само с изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции. Други изисквания, напр. по отношение на топло или звукоизолация, не се разглеждат.
Тази част 1-1 не обхваща:
- устойчивост на огън (виж EN 1992-1-2),
- закрепвания в бетон (виж EN 1992-4),
- сеизмично проектиране (виж EN 1998),
- конкретни аспекти на специални видове строителни съоръжения (като язовири, съдове под налягане),
- проектиране с поцинкована армировъчна стомана,
- конструкции, изработени от безпясъчен бетон, газобетон или клетъчен бетон, елементи от лек бетон с отворена структура,
- конструкции, съдържащи елементи от конструктивна стомана (виж EN 1994 за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции),
- конструктивни части, направени от бетон с D по-малък от 8 mm, освен ако в кода е посочено друго.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1992-1-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
9.12.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1992-1-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход