Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1992-1-1:2021

Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, мостове и конструкции на строителни съоръжения

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules - Rules for buildings, bridges and civil engineering structures

Главна информация

40.20     2.09.2021 г.

40.60    9.12.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40  

Обект и област на приложение

Този стандарт дава общата основа за проектиране на конструкции от обикновен, армиран и предварително напрегнат бетон, направени с нормално тегло, леки и тежки скални материали, заедно със специфични правила за сгради, мостове и строителни съоръжения, включително временни конструкции, при температурни условия най-общо между –40 ° C и +100 ° C. Той е в съответствие с принципите и изискванията за носимоспособност, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции, основата на тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 "Основи на конструктивното и геотехническото проектиране". EN 1992 се занимава само с изискванията за устойчивост, експлоатационна годност, дълготрайност, надеждност и пожарна устойчивост на стоманобетонните конструкции. Други изисквания, напр. по отношение на топло или звукоизолация, не се разглеждат. Тази част 1-1 не обхваща: - устойчивост на огън (виж EN 1992-1-2), - закрепвания в бетон (виж EN 1992-4), - сеизмично проектиране (виж EN 1998), - конкретни аспекти на специални видове строителни съоръжения (като язовири, съдове под налягане), - проектиране с поцинкована армировъчна стомана, - конструкции, изработени от безпясъчен бетон, газобетон или клетъчен бетон, елементи от лек бетон с отворена структура, - конструкции, съдържащи елементи от конструктивна стомана (виж EN 1994 за комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции), - конструктивни части, направени от бетон с D по-малък от 8 mm, освен ако в кода не е посочено друго.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 1992-1-1:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1992-1-1:2021
40.20 Начало на обществено допитване
2.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1992-1-1

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход