Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17662:2021

Изпълнение на стоманени конструкции и алуминиеви конструкции. Декларации за продукти по отношение на околната среда. Правила за продуктови категории, допълващи EN 15804 за стоманени, чугунени и алуминиеви конструктивни продукти за използване в строителството

Execution of steel structures and aluminium structures - Environmental Product Declarations - Product category rules complementary to EN 15804 for Steel, Iron and Aluminium structural products for use in construction works.

Главна информация

40.60     29.07.2021 г.

45.99    19.01.2021 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.99     91.080.13     91.080.17  

Обект и област на приложение

В този европейски стандарт са предоставени правила за продуктови категории (c-PCR), които допълват EN 15804, за декларации по отношение на околната среда тип III за стоманени компоненти и алуминиеви компоненти, произведени от стоманени или алуминиеви продукти, които се използват за конструктивни цели в сгради и строителни съоръжения, където техните характеристики засягат механичното съпротивление и устойчивост на тези строителни конструкции или части от тях, когато не съществува по-конкретна спецификация за продукта. В този стандарт са предоставени също така указания за други метални конструктивни продукти, за които не съществува специфичен PCR в европейски стандарт.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17662:2021
40.60 Край на общественото допитване
29.07.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17662