Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Устойчиво строителство. Декларации за продукт по отношение на околната среда. Основни правила за категорията на строителни продукти

Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
16.09.2021 г.

Главна информация

60.60     16.09.2021 г.

BDS

ТК-101

Европейски стандарт

91.010.99  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод" виж още ...

Изтегли

БДС EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15804:2012+A2:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
60.60 Публикуван стандарт
16.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021