Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12299:2023

Железопътна техника. Комфорт на пътуване за пътници. Измерване и оценка

Railway applications - Ride comfort for passengers - Measurement and evaluation

Главна информация

40.60     23.02.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

45.060.20  

Обект и област на приложение

Целта на този документ е да предостави методи за количествено определяне на нивото на комфорт на пътниците в релсовото превозно средство в съответствие на релсовиа път, по които се експлоатира. Стандартът има за цел да направи оценката на комфорта на пътниците предсказуема, повторяема, обективна и значима. Стандартът се прилага за представителни пътници, пътуващи с железопътни превозни средства по основната линия, включително висока скорост.
Този стандарт може да се използва като ръководство за използване с градски линии, метро системи и трамвайни пътища.
Дадени са насоки за:
- Кой метод, описан в стандарта, трябва да се използва за различни условия.
- Типични стойности за различни нива на комфорт.
- Прилагането на симулация.
Не са в обхвата на този документ: проблеми със здравето и безопасността, превозните средства които не превозват пътници, хомологацията и безопасността на превозните средства, граничните стойности, морска болест, дискомфорта, причинен от ускоряване и спиране, указанията за проектиране и технологията за измерване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12299:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12299:2023
40.60 Край на общественото допитване
23.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12299