Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 15016-1:2023

Железопътна техника. Технически чертежи. Част 1: Общи принципи

Railway applications - Technical documents - Part 1: General principles

Главна информация

45.99     2.02.2023 г.

50.20    13.04.2023 г.

BDS

ТК-70

Европейски стандарт

01.100.01     45.020  

Обект и област на приложение

Този документ определя подготовката, администрирането и възпроизвеждането на технически документи.
Той отговаря на изискванията на стандартите EN, ISO или IEC за технически документи.
Този документ е приложим за всички технически документи за железопътни приложения, независимо от технологията, т.е. механични, пневматични, хидравлични, електрически, електронни и др.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/797/EU

Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15016-1:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 15016-1:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
2.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 15016-1