Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22479:2022

Корозия на метали и сплави. Изпитване на серен диоксид във влажна атмосфера (метод със стационарна газова система) (ISO 22479:2019)

Corrosion of metals and alloys - Sulfur dioxide test in a humid atmosphere (fixed gas method) (ISO 22479:2019)
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за оценка на устойчивостта на материалите или продуктите във влажна атмосфера, съдържаща серен диоксид. Този метод е приложим за изпитване на метали и сплави, метални и неорганични покрития и органични покрития.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 6988:2000

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 3231:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22479:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22479:2022

Въвежда ISO 22479:2019