Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16539:2022

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на ускорена циклична корозия при излагане на въздействие на отложени соли от синтетична океанска вода. "Сухи" и "мокри" условия при постоянна абсолютна влажност (ISO 16536:2013)

Corrosion of metals and alloys - Accelerated cyclic corrosion tests with exposure to synthetic ocean water salt-deposition process - "Dry" and "wet" conditions at constant absolute humidity (ISO 16539:2013)
17.10.2022 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя две процедури за изпитване на ускорена корозия, методи A и B, за оценка на корозионното поведение на повърхностно обработени метали и техните сплави, със и без боя върху тях, при атмосферни условия. Той също така определя и вида на използваната апаратура. Двете изпитвания включват отлагането на соли и сухи/мокри условия при постоянна абсолютна влажност.
Метод А се прилага за: метали и техните сплави (включително сплави, устойчиви на корозия).
Метод В се прилага за: метали и техните сплави; метали и техните сплави с покрития [включително метални покрития (анодни или катодни), органични покрития и конверсионни покрития]

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16539:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16539:2022

Въвежда ISO 16539:2013