Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 18279:2022

Спояване с твърд припой. Несъвършенства на споените с твърд припой съединения (ISO/DIS 18279:2022)

Brazing - Imperfections in brazed joints (ISO/DIS 18279:2022)

Главна информация

60.55     10.02.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

ISO 18279:2003 описва подробно класификацията на несъвършенствата, които могат да се появят в споените с твърд припой съединения. Освен това са предоставени насоки относно нивата на качество и предложените граници за несъвършенства. За изисквания, които не са обхванати от този стандарт, трябва да се направи препратка към други източници, напр. законови разпоредби, кодекси на практика и технически условия за доставка. Не е дадена информация как трябва да се оценяват несъвършенствата в отделните случаи, тъй като това зависи от изискванията за конкретното споенo с твърд припой съединениe. Тези несъвършенства не винаги могат да бъдат открити само чрез използване на безразрушителен (неразрушаващ) контрол. Стандартът обхваща само несъвършенства, които могат да се появят във връзка със спояване без ефект на допълнителни експлоатационни натоварвания. Покриват се само видът, формата и местоположението на такива несъвършенства; не се дава указание за условията на възникване или причините. За изисквания на споени с твърд припой съединения, които са уместни и съществени за конкретната функция на компонента, трябва да се направи препратка към съответната документация, напр. производствени документи или листове за процедури. Този международен стандарт не определя изисквания за нивата на приемане на несъвършенства, тъй като те ще се различават значително в зависимост от приложението, но предлага някои нива на качество, които могат да бъдат от полза при липса на по-подробна информация.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 18279:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 18279:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
10.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 18279

Въвежда ISO 18279