Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 21512:2023

Управление на създадената стойност (EVM) в управлението на проекти и програми. Ръководство за изпълнение (ISO/DIS 21512:2023)

Project, programme and portfolio management – Earned value management implementation guidance

Главна информация

40.20     3.04.2023 г.

40.60    12.06.2023 г.

BDS

ТК-106

Техническа спецификация

03.100.40  

Обект и област на приложение

Този документ предоставя практически насоки и примери за създаване, внедряване и поддържане на система за управление на създадената стойност, основани на ISO 21508:2018. Ръководството също така предоставя практики за управление на създадената стойност, както е посочено в ISO 21508:2018. Документът е приложим за всяка организация.

Този документ е в съответствие с ISO 21508:2018, но не предлага тълкуване на указанията, съдържащи се в този документ. Допълнителни насоки относно проекти, програми и управление и други свързани насоки са изложени в съответните стандарти.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 21512:2023
40.20 Начало на обществено допитване
3.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/DIS 21512

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход