Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17892-12:2019/A2:2022

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 12: Определяне на границите на протичане и източване. Изменение 2 (ISO 17892-12:2018/Amd. 2:2022)

Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 12: Determination of liquid and plastic limits - Amendment 2 (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022)
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-55

Европейски стандарт

93.020     13.080.20  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Приет от БИС ТК/БИС ТС" виж още ...

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методи за определянето на границите на протичане и пластифициране на почва. Те включват две от границите на Атерберг за почви.
Границата на протичане е съдържанието на вода, при което почвата се променя от течна до пластична фаза.
Този документ описва определянето на границата на протичане на образец от естествена почва, или на образец от почва, от която е бил извлечен материал, по-голям от 0,4 mm. Този документ описва два метода: метод с падащ конус и метод Casagrande.
ЗАБЕЛЕЖКА Методът с падащ конус в този документ не трябва да се обърква с този в ISO 17892‑6.
Границата на пластифициране на почва е съдържанието на вода, при което почвата престава да бъде пластична при по-нататъшно изсушаване.
Определянето на границата на пластифициране обикновено се прави във връзка с определянето на границата на протичане. Установено е, че резултатите от изпитването зависят от преценката на оператора и могат да възникнат някои вариации на резултатите.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17892-12:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17892-12:2019/A2:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17892-12:2018/A2:2022

Въвежда ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022