Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-8:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 8: Обработване и депониране на утайки

Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage

Главна информация

40.60     21.04.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира основните принципи и експлоатационни характеристики при проектиране и строителство на съоръжения за обработване и депониране на утайки в пречиствателни станции, обслужващи повече от 50 еквивалентен брой жители (ЕБЖ).
ЗАБЕЛЕЖКА Заедно с утайките от селищните отпадъчни води могат да се обработват и други утайки и органични отпадъци.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-8:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-8:2022
40.60 Край на общественото допитване
21.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-8