Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-5:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 5: Пречистване на отпадъчни води в езера (лагуни)

Wastewater treatment plants - Part 5: Lagooning processes

Главна информация

40.60     7.04.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за експлоатационни характеристики при монтаж на пречиствателни станции от лагунен тип. Тази част се отнася за пречиствателни станции от лагунен тип, пречистващи обществени отпадъчни води от комбинирани или отделни канализационни системи и когато се използват за третично пречистване. Забележка: Станциите от лагунен тип са особено подходящи за пречистване на отпадъчни води, при които се наблюдават големи отклонения в оттока (например в резултат на проливен дъжд). Системите от лагунен тип също са особено подходящи, когато има големи разлики в натоварването, например от сезонна промишлена дейност или туризъм.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-5:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-5:2022
40.60 Край на общественото допитване
7.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-5