Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-15:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 15: Измерване на преноса на кислород в чиста вода в аерационни резервоари на инсталации с активна утайка

Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants

Главна информация

20.60     14.05.2021 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ специфицира нестационарно измерване на скоростта на пренос на кислород и ефективността на преноса на кислород на аерационните системи в резервоарите за аерация на активна утайка (виж EN 12255-6), когато са пълни с чиста вода.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 Това е известно като изпитване с чиста вода.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Методът за изпитване се основава и е валиден за напълно смесени резервоари и резервоари с равномерно разпределени аератори или дифузори. В конусни аерационни системи и реактори-уловители следва да бъдат изпълнени определени условия за прилагане на метода за изпитване, когато неопределеността на резултата от изпитването се увеличава. Методите за оценяване на валидността на метода за изпитване и индикация за недостатъчно смесване са дадени в раздел 5. Метод за измерване на реактори-уловители, които не отговарят на условията за валидност, е даден в приложение А (информационно).
ЗАБЕЛЕЖКА 3 Стандартът не обхваща мембранни биореактори (MBR), биореактори с подвижно легло (MBBR) или биореактори с фиксиран филм, въпреки че описаните тук методи за изпитване могат да бъдат модифицирани, за да осигурят значими резултати в такива реактори.
ЗАБЕЛЕЖКА 4 Изпитването се изисква като част от оценяването на съответствието при върхов капацитет и за установяване на експлоатационни разходи при среден капацитет, освен ако операторът реши, че изпитването не се изисква.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12255-15:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-15:2022
20.60 Край на периода за коментари
14.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-15 rev