Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12255-3:2022

Пречиствателни станции за отпадъчни води. Част 3: Предварително пречистване

Wastewater treatment plants - Part 3: Preliminary treatment

Главна информация

40.60     10.02.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.30  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира принципите и експлоатационните изисквания за предварително пречистване на отпадъчни води, чрез използване на сита с размери над 50 микрона, в инсталации, обслужващи общо население над 50 жители. Забележка 1: За микросита под 50 микрона, виж EN 12255-16. Забележка 2: Основното приложение на този документ е за пречиствателни станции, проектирани за пречистване на битови и общински отпадъчни води. Той обаче съдържа информация, коато може да бъде полезна за търговска и промишлена предварителна обработка на отпадъчни води и за комбинация с преливане на канали (CSO).
Този стандарт се прилага в комбинация с EN 12255-1 и EN 12255-10.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12255-3:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12255-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
10.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12255-3