Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17686:2022

Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на устойчивостта на натоварване от вятър на системи за изграждане на покриви със залепени хидроизолационни системи

Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of roof build-up system with bonded waterproofing systems

Главна информация

60.55     12.09.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метода за изпитване за определяне на устойчивостта на натоварване от вятър на системата за изграждане на покрива с хидроизолационна система, залепена към основата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17686:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
12.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 17686:2022