Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60601-2-75:2019/A1:2022

Електромедицински апарати. Част 2-75: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на апарати за фотодинамична терапия и за фотодинамична диагностика

Medical electrical equipment - Part 2-75: Particular requirements for the basic safety and essential performance of photodynamic therapy and photodynamic diagnosis equipment

Главна информация

50.60     9.12.2022 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2017/745

Регламент за медицинските изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-75:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60601-2-75:2019/A1:2022
50.60 Край на гласуването
9.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN IEC 60601-2-75:2019/FprA1:2022

Въвежда IEC 60601-2-75:2017/AMD1:2023 ED1